Varausehdot:

1. Yleensä käytetään seuravia varausehtoja.

Jos  mökin omistajalla on lisäehtoja, ne lähetetään laskun mukana.

2. Omistaja on vastuussa kaikista mökin tiedoista,  jotka  on julkaistu vastaavalla mökin sivulla.

3. Lasku lähetetään  omistajan  vahvistuksen jälkeen.

    - Varausmaksu  on maksettava 3:n vuorokauden sisällä.  Maksettua varausmaksua ei palauteta.

    - Loppumaksu on maksettava viimeistään 6 viikoa ennen tuloa.

4. Peruutus:

    - Maksettu loppumaksu  palautetaan , jos mahdollinen peruutus tapahtuu 28:aa vuorokautta ennen tuloa.

    - Myöhemmin tapahtuvissa peruutuksissa maksua ei palauteta.

    - Maksu palautetaan viimeistään 7:ää vuorokautta  ennen tuloa,  jos asiakas itse tai hänen kanssaan yhteistaloudessa elävä henkilö sairastuu, joutuu onnettomuuteen tai kuolee. Tällöin asiakkaalla on oikeus saada takaisin maksamansa summa lukuun ottamatta ennakkomaksua ja mahdollista palvelumaksua. Peruutuksesta on ilmoitettava viipymättä varauksista huolehtivalle ja asia on osoitettava luotettavalla tavalla, esim. lääkärintodistuksella.